Anestesiología

Anestesiología

Baumanómetro automático de brazo
 BM35 BEURER

Baumanómetro automático de brazo 
DS10 NISSEI

Baumanómetro automático de brazo DS137 NISSEI

Baumanómetro automático de MUÑECA
 BC32 BEURER

Baumanómetro automático de muñeca
 WS-1300 NISSEI

Baumanómetro automático de muñeca WSK-1011 NISSEI

Estetoscopio adulto doble EI #D

Estetoscopio adulto simple EI#S

Estetoscopio cardiologico clásico E8#


Estetoscopio premier lux E4#

Estuche de diagnóstico 
KAWE

Estuche de diagnóstico